Cyngerdd: Trystan Llŷr Griffiths ac Academi Berfformio Caerdydd

Dyddiad ac amser 
24 Tachwedd 2017 - 7:30pm
Lleoliad 
Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd
Pris Tocyn / Mynediad 
Oedolion £12 (i gynnwys diod) ; Plant (dan 12 oed) £6
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07827667024
E-bost gwerthwyr tocynnau 

Nid oes digwyddiad cymunedol wedi ei gofnodi eto, os hoffech drefnu neu gynnwys digwyddiad cysylltwch gyda gwyb@eisteddfod.org.uk