Noson CROLau

Cychwyn yn y Romilly, Romilly Road am 6.30
Bydd y llwybr yn galw heibio'r Robin Hood, y Conway, yr Halfway, y Cricketers a'r Beverley

Dyddiad ac amser 
8 Rhagfyr 2017 - 6:30pm
Lleoliad 
Pontcanna - Cathedral Road
Pris Tocyn / Mynediad 
i'w gadarnhau
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
pwyllgorcanna@gmail.com
E-bost gwerthwyr tocynnau 

Nid oes digwyddiad cymunedol wedi ei gofnodi eto, os hoffech drefnu neu gynnwys digwyddiad cysylltwch gyda gwyb@eisteddfod.org.uk