Noson o Swpera a Chymdeithasu

Dewch i fwynhau noson o gymdeithasu
a dewis o brydiau dau gwrs
yn K2, Llandaf. Dewch yn llu.

Dyddiad ac amser 
15 Chwefror 2018 - 6:30pm
Lleoliad 
23 High Street, Llandaf
Pris Tocyn / Mynediad 
£15
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07872019705
E-bost gwerthwyr tocynnau 

Nid oes digwyddiad cymunedol wedi ei gofnodi eto, os hoffech drefnu neu gynnwys digwyddiad cysylltwch gyda gwyb@eisteddfod.org.uk