Noson o Swpera a Chymdeithasu

Dewch i fwynhau noson o gymdeithasu
a dewis o brydiau dau gwrs
yn K2, Llandaf. Dewch yn llu.

Dyddiad ac amser 
15 Chwefror 2018 - 6:30pm
Lleoliad 
23 High Street, Llandaf
Pris Tocyn / Mynediad 
£15
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
07872019705
E-bost gwerthwyr tocynnau 
Date and time Activity Actions
1 Mawrth 2018 - 6:00pm Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Manylion
2 Mawrth 2018 - 6:30pm Cinio a Dawns Gŵyl Dewi Manylion
3 Mawrth 2018 - 10:30am Bore coffi Gwyl Dewi Manylion
16 Mawrth 2018 - 7:30pm Stomp Fwy Caerdydd Manylion
28 Mawrth 2018 - 7:30pm Noson gwis Manylion
19 Mai 2018 - 10:00am Miri Mai Manylion