Tri Gog a Hwntw

Noson o ddiddanwch a chanu gyda'r hogie o Lanuwchllyn

Dyddiad ac amser 
17 Tachwedd 2017 - 7:30pm
Lleoliad 
Y Rec Rhiwbeina - Rhiwbina Recreation Club, Lon-Y-Dail, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EA
Pris Tocyn / Mynediad 
£15
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
Lois, 07792559730
E-bost gwerthwyr tocynnau 

Nid oes digwyddiad cymunedol wedi ei gofnodi eto, os hoffech drefnu neu gynnwys digwyddiad cysylltwch gyda gwyb@eisteddfod.org.uk