Cyngherddau Nos

Amrywiaeth eang o nosweithiau ym Mhafiliwn yr Eisteddfod.  Rhywbeth i bawb  o bob oed.

A Oes Heddwch?

Nos Wener 4 Awst. Nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr gyda phremiere gwaith newydd.
Mwy...

Gwyn Hughes Jones

Nos Sadwrn 5 Awst. Noson glasurol ei naws gydag un o sêr mawr y byd opera o Fôn.
Mwy...

Cymanfa Ganu

Nos Sul 6 Awst. Canu cynulleidfaol ar ei orau yng Nghymanfa Ganu'r Eisteddfod.
Mwy...

Noson Lawen

Nos Lun 7 Awst. Llond lle o sêr i'n diddanu yn hwyl Noson Lawen Ynys Môn.
Mwy...

Hynna Be Di O

Nos Fawrth 8 Awst. Daw Tudur a'i ffrindiau â rhialtwch ei sioe radio i lwyfan y Pafiliwn *WEDI GWERTHU ALLAN *
Mwy...

Gig y Pafiliwn

Nos Iau 10 Awst. Yws Gwynedd, Yr Eira, Mr Phormula ac Alys Williams gyda Cherddorfa'r Welsh Pops *WEDI GWERTHU ALLAN *
Mwy...

Gellir archebu ar-lein o'r ddolen isod neu ffoniwch 0845 4090 800.