Cynllun Hedd Wyn

16 Chwefror 2016

Mae Cynllun Hedd Wyn wedi rhyddhau ffilm fer arall fel rhan o'r prosiect.  Mae'r ffilmiau'n rhoi blas o ymweliadau rhai o drigolion Môn ag Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, cyn iddo gau ar gyfer y gwaith adnewyddu ay'n digwydd ar hyn o bryd.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Môn a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Hwn fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 a bydd yn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gan ddefnyddio stori Hedd Wyn fel ysbrydoliaeth i’r broses greadigol.

Cyhoeddir rhagor o fanylion am y prosiect yn fuan.