Cystadlaethau 2017 i Ddysgwyr

Dyma wybodaeth am gystadlaethau i ddysgwyr yn Eisteddfod 2017.

Mae rhagor o wybodaeth yn y llyfryn 'Beth Amdani' ar waelod y dudalen.

Dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau ysgrifennu - 1 Ebrill; dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan - 1 Mai.

Gellir cofrestru ar-lein yma ar gyfer y cystadlaethau llwyfan.  Rhaid anfon ceisiadau ar gyfer cystadlaethau ysgrifennu drwy'r post.

Rhaid i bob gwaith fod yn y Gymraeg.

Cystadlaethau Llwyfan

Cystadleuaeth ar Lwyfan y Pafiliwn

119. Côr Dysgwyr, rhwng 10 a 40 mewn nifer, unrhyw gân neu gyfuniad o ganeuon o’ch dewis chi, mewn unrhyw arddull hyd at 5 munud
Bydd rhagbrawf ym Maes D ar gyfer y gystadleuaeth hon

Gwobrau:

1. £150 (Côr Dros y Bont)
2. £100 (Teulu’r Wern, Talwrn)
3. £50 (Heledd Pritchard, Llangwyllog)

 

120. Llefaru Unigol 16 oed a throsodd

‘Tai Unnos’, Iwan Llwyd, Sbectol Inc [Y Lolfa]

Bydd rhagbrawf ym MaesD ar gyfer y gystadleuaeth hon

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60 (Gwobr Goffa Megan Jane Davidson [rhoddedig gan Gymdeithas Gymreig-Americanaidd Gogledd Califfornia])
2. £30 (Mared Lewis, Llanddaniel)
3. £20 (Gwen Jones a Glenys Little)

 

Cystadlaethau ym Maes D

Rhaid i bawb ofalu am eu cyfeiliant eu hunain. Bydd piano ar gael. 
 

121. Parti canu, rhwng 3 a 9 mewn nifer, unrhyw gân mewn unrhyw arddull hyd at 5 munud

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £100 (Gail Kincaid, Llanddaniel)
2. £60 (Mair a Meinir Williams, Llangwyllog)
3. £40 (Mair a Meinir Williams, Llangwyllog)
 

122. Cân: Unawd o’ch dewis chi mewn unrhyw arddull hyd at 4 munud.

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60 (Glyn a Iola Roberts, Mynydd-Mechell, Amlwch)
2. £30 (Seiriol Arts Fiesta, Biwmares)
3. £20 (Dosbarth Meistroli Llanfairpwll)

 

123. Cyflwyno trysor neu lun o ddiddordeb personol hyd at 3 munud.
Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60 (Glyn a Iola Roberts, Mynydd-Mechell, Amlwch)
2. £30 (Gerry Sanger, Benllech)
3. £20 (Gerry Sanger, Benllech)

 

124. Sgets yn seiliedig ar idiom Gymraeg hyd at 5 munud.
Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Gwobr Goffa Tim Artro Morris)


Beirniaid: Robat Arwyn, Ffion Dafis 

 

Cystadlaethau Ysgrifennu

125. Cystadleuaeth Y Gadair

Cerdd: Llwybrau
Lefel: Agored

Gwobr: Cadair (Er cof am Pat Neill) a £75 (Cyril Hughes, Llanfairpwll er cof am ei briod Nan Hughes)

Beirniad: Ifan Prys

 

126. Cystadleuaeth Y Tlws Rhyddiaith

Darn o ryddiaith, tua 500 o eiriau
Testun: Llanw
Lefel: Agored

Gwobr: Tlws (Vernon a Valmai Jones, Llanfairpwll) a £75 (Ysgol Uwchradd Caergybi)

Beirniad: Angharad Price

 

127. Sgwrs o flaen y teledu

Tua 100 o eiriau
Lefel: Mynediad

Gwobr: £50 (Elwyn ac Eirian Hughes, Llanfairpwll)

Beirniad: Mark Stonelake

 

128. Llythyr yn gwahodd rhywun i ddosbarth

Tua 150 o eiriau
Testun: Sylfaen

Gwobr: £50 (Merched y Wawr Llannerch-y-Medd)

Beirniad: Nia Llwyd

 

129. Llythyr neu bost yn canmol

Tua 200 o eiriau
Lefel: Canolradd

Gwobr: £50 (Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby)

Beirniad: Eryl R Jones

 

130. Adolygiad o westy neu dŷ bwyta

Peidiwch â defnyddio enwau go iawn
Tua 300 o eiriau
Lefel: Agored

Gwobr: £50 (Margaret a Gwyn Lloyd, Llanfairpwll)

Beirniad: Elin Williams

 

131. Gwaith Grŵp neu unigol

Blog fideo gan unigolyn neu grŵp: ‘Fy Ardal’, 5-10 munud o hyd
Lefel: Agored (Agored hefyd i ddisgyblion ail iaith ysgolion uwchradd)

Gwobr: £100 (Er cof am Pat Neill)

Beirniad: Gareth Mahoney

 

Paratoi deunydd ar gyfer dysgwyr
Agored i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl

132. Gwaith unigol

Casgliad o 3 stori i ddysgwyr lefel Canolraddhyd at 1,000 o eiriau yr un

Gwobr: £100 (Rhodd gan Olwen, Gerallt ac Awen, Kestor, Llangefni er cof am Rodney Hughes)

Beirniad: Sian Eirian Lewis


 

Cyfraniad tuag at weithgareddau Maes D
 

£100 (Merched y Wawr – Cangen y Canoldir, Birminghan a’r Cylch)

PDF icon Beth Amdani - cystadlaethau dysgwyr 2017