(013) Bandiau Pres Dosbarth 3

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn / Sul 5/6 Awst 2017

 

 

 

Gwobrau
  1. Cwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
  2. £300 (Seindorf Beaumaris)
  3. £200 (Er cof am Islwyn Jones)