(015) Bandiau Pres Dosbarth 4

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Bandiau Pres Dosbarth 4

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn/Sul, 4/5 Awst 2018

 

 

 

 

 

Gwobrau
  1. Her-gwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
  2. £300
  3. £200