(012) Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Hunanddewisiad heb fod yn hwy nag 20 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn/Sul, 4/5 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan Tiriogaeth Sir y Fflint i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)

2. £500

3. £300

 

 

 

 

Gwobrau
  1. Cwpan Tiriogaeth Sir y Fflint i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
  2. £500
  3. £300