(011) Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

Hunanddewisiad heb fod yn hwy nag 20 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn 5 Awst 2017

 

 

 

 

Gwobrau
  1. Cwpan Tiriogaeth Sir y Fflint i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
  2. £500 (Evan Jones, Llannerch-y-Medd er cof am Elizabeth)
  3. £300 (Derek, Mary, Tomos a Mari Evans, Plas Medd, Llannerch-y-Medd)