(016) Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

‘Cyfoeth’, John Glyn Jones, Allwedd y Tannau 76 [CCDC]
Cainc: ‘Y Foryd’, Gwennant Pyrs, (112212), Nudd Gwyn a Cheinciau Eraill [Curiad 7015]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst 2018

 

 

Gwobrau
  1. Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores y G’lomen Wen, i’w ddal am flwyddyn a £500 (Er cof am y diweddar Noel John – rhodd gan ei deulu) Cyflwynir Medal Goffa Noel John i hyfforddwr y côr buddugol
  2. £300 (£150 Parti Cerdd Dant Criw Caerdydd)
  3. 3. £200 (Mali a John Rowlands, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd)