(015) Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer

Competition complete

Detholiad penodol o ‘Bedwyr Lewis Jones’, Gerallt Lloyd Owen, Y Gân Olaf [Barddas]
Cainc: ‘Cymerau’, Nan Elis, (122122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]
Noder: I’w chanu yn y cywair gwreiddiol yn unig

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

 

Gwobrau
  1. Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores y G’lomen Wen, i’w ddal am flwyddyn a £500 (Er cof am Beti Wyn a Wil Rolant, Rhostryfan gan John a Mattie Hughes, Llanberis) Cyflwynir Medal Goffa Noel John i hyfforddwr y côr buddugol
  2. £300 (Trefor ac Olwen Williams, Parc Carafanau Penrhyn, Llanfwrog)
  3. 3. £200 (Eryl a Myfanwy Jones, Bodffordd)