(020) Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

‘Rhos y Pererinion’, T. Gwynn Jones, Caniadau [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
C
ainc: ‘Tannau Tawe’, Elfair Jones, (1122), Alaw Tawe [CCDC]

 

Gwobrau
  1. £150 (Owian Siôn, Llandaf)
  2. £100 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Bae Caerdydd)
  3. £50 (Nest Gwilym, Grangetown, Caerdydd)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen Gais Cerdd Dant (Word)Ffurflen Gais Cerdd Dant (PDF)Cerdd Dant Entry Form (Word)Cerdd Dant Entry Form (PDF)