(020) Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

‘Traeth Llanddona’, John Pinion Jones, Gair i’r Gainc/Allwedd y Tannau 75 [CCDC]
Cainc: ‘Y Marial Gwyn’, Morfudd Maesaleg, (1122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]Gwobrau
  1. £100 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
  2. £60 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
  3. £40 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen Gais Cerdd Dant (Word)Ffurflen Gais Cerdd Dant (PDF)Cerdd Dant Entry Form (Word)Cerdd Dant Entry Form (PDF)