(020) Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

Competition complete

‘Traeth Llanddona’, John Pinion Jones, Gair i’r Gainc/Allwedd y Tannau 75 [CCDC]
Cainc: ‘Y Marial Gwyn’, Morfudd Maesaleg, (1122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]Gwobrau
  1. £100 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
  2. £60 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
  3. £40 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)