(021) Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

Preliminaries Date
 8 Awst 2018

‘Dyled Eileen’, Gruffudd Owen, Hel Llus yn y Glaw [Barddas]
Cainc: ‘Penyberth’, Nan Jones, (122), Bro Mebyd [Gwasg Gwynedd]

 


Gwobrau
  1. £100 (Elliw Mai ac Elain Llwyd, Caerdydd)
  2. £60 (Caryl ac Anwen Ebenezer er cof am Mam)
  3. £40 (Teulu Hen Felin, Llwyndyrys, Pwllheli)