(017) Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

Competition complete

‘Cannwyll yn Olau, Eirlys Parri, Blwyddyn Gron [Gwasg Carreg Gwalch]
Cainc: ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn (1122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]Gwobrau
  1. Cwpan Môn i’w ddal am flwyddyn a £150 (Rhoddedig gan Arthur Lloyd Owen er cof am ei wraig Wendy [Alawes y Wyddfa])
  2. £100 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  3. £50 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)