(018) Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

‘SA43 i CF1’, Ceri Wyn Jones, Dau Wynebog [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘CF5’, Mari Watkin, (112) [Swyddfa’r Eisteddfod]

 Gwobrau
  1. Cwpan Môn i’w ddal am flwyddyn a £150 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)
  2. £100 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  3. £50 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen Gais Cerdd Dant (Word)Ffurflen Gais Cerdd Dant (PDF)Cerdd Dant Entry Form (Word)Cerdd Dant Entry Form (PDF)