(016) Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer – Agored

Competition complete

‘Â Deunaw Gŵr, Dyna’i Gyd’, Geraint Lloyd Owen
Cainc: ‘Cwm Main’, Gwennant Pyrs, (1122), Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

 

Gwobrau
  1. Cwpan Coffa Llyfni Huws i’w ddal am flwyddyn a £300 (Eiluned Ann er cof am ei phriod William John Thomas)
  2. £200 (Eiluned Ann er cof am ei phriod William John Thomas)
  3. £100 (Cronfa Watcyn o Feirion)