(018) Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored

Competition complete

‘Yn Gymaint i Ti Gofio’, Peter M. Thomas, Caneuon Ffydd, Rhif 854 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]
Cainc: ‘Ysgubor Fawr’, Owain Siôn, (122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]

 
Gwobrau
  1. £150 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  2. £100 (Er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
  3. £50 Er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)