(024) Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

‘Llyn y Fan Fach’, Tudur Dylan Jones, Rhywun yn Rhywle [Gwasg Gomer] Cainc: ‘Atsain’, Bethan Bryn (122), Lobsgows [Curiad 7038]

Gwobrau
  1. £60 Teulu ‘Y Dalar Deg’, Llangernyw er cof am Llew Williams Cwpan Caradog Pugh i’w ddal am flwyddyn
  2. £30 Teulu ‘Y Dalar Deg’, Llangernyw er cof am Llew Williams
  3. £20 Teulu ‘Y Dalar Deg’, Llangernyw er cof am Llew Williams