(028) Cyflwyno Rhaglen Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Cyflwyno Rhaglen o Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Anogir y cystadleuwyr i berfformio arddull amrywiol o gerddoriaeth hunan ddewisiad o wahanol genres hyd at 12 munud o hyd i gynnwys o leiaf 3 o’r elfennau canlynol: pop, sioe gerdd, glee, crefyddol, jazz, gospel, barbershop, roc a thebyg. Ni chaniateir i unrhyw gôr ail-ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sul 5 Awst 2018

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

 

 

Gwobrau
  1. Cwpan Y Cymro i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen) Cyflwynir Medal Ann Dwynant i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol
  2. £500 (Eglwys Gymraeg yr Annibynnwyr, Loveday Street, Birmingham)
  3. £300 (Avril Jones, Parc y Rhath, Caerdydd)