(034) Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn hwy na 8 munud, ac i gynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw gôr ail-ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl. Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn 3 Awst 2019 Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng Mai 2017 a Mai 2019 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Wrth gofrestru, rhaid nodi enwau’r Eisteddfodau lleol y cystadlwyd ynddynt.

Gwobrau
  1. £500 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Ffair Rhos. Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E Humphreys [Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol] i arweinydd y côr buddugol
    * Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35) Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies i’w ddal am flwyddyn
  2. £300 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Ffair Rhos
  3. £200 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Ffair Rhos