(034) Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn hwy na 8 munud, ac i gynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymro.
Ni chaniateir i unrhyw gôr ail ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn 4 Awst 2018


Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng Mai 2016 a Mai 2018 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Wrth gofrestru, rhaid nodi enwau’r Eisteddfodau lleol y cystadlwyd ynddynt.


* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

 

Gwobrau
  1. Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies i’w ddal am flwyddyn a £500 (Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Langors Fach, Ffair Rhos) Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E Humphreys [Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol] i arweinydd y côr buddugol
  2. £300 (Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Langors Fach, Ffair Rhos)
  3. £200 (Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Langors Fach, Ffair Rhos)