(011) Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant

Hunanddewisiad. Nodir ei bod hi’n ofynnol i’r cystadleuydd gyflwyno’r darn ar lafar, rhoi ychydig o gefndir - y geiriau, yr alaw, cyn ei chanu. Bydd y cyfan yn cael ei feirniadu.

Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. Cynhelir y gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af)

 

Gwobrau
  1. £75 (Er cof am Meredydd Evans)
  2. £50 (Er cof am Pete Seeger)
  3. £25 (Er cof am Dave Swarbrick)