(110) Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr

Competition complete

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

 

 

Gwobrau
  1. £100 (Eglwys Dewi Sant Caerdydd)
  2. £60
  3. £40