(106) Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp

Competition complete

dros 4 mewn nifer.
i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 4 munud o’r symudiad cyntaf.

Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. Gweler amod 5 (ii)

 

 


 

Gwobrau
  1. £150
  2. £100
  3. £50