(105) Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol

Competition complete

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 2.5 munud o’r symudiad cyntaf.
Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. Gweler amod 5 (ii)

 

 

 

Gwobrau
  1. £75
  2. £50
  3. £25