(108) Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd

Competition complete

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

 


 

Gwobrau
  1. £75
  2. £50
  3. £25