(112) Actio Drama neu waith dyfeisiedig

Dyddiad Cau
 1 Ionawr 2018

Bydd y gystadleuaeth derfynol yn cael ei chynnal yn y Theatr ar faes yr Eisteddfod yn ystod y dydd dros nifer o ddyddiau. Rhaid cynnal y rhagbrofion erbyn 18 Mai 2018

Gweithredir y cystadlaethau actio yn ôl rheolau ac amodau Cymdeithas Ddrama Cymru.

 

113. Actor gorau cystadleuaeth 112

Gwobr: Cwpan Bro Dinefwr i’w ddal am flwyddyn (Rhoddedig gan Eddie Thomas) a £100 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)

 

114. Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 112

Gwobr: £100 (Ruth a Bill Davies, Caerdydd)

 

Gwobrau
  1. Cwpan Gwynfor i’w ddal am flwyddyn a £500 (Aled Tudur Evans, Yr Eglwys Newydd)
  2. £300 (Cylch Cinio Merched Caerdydd)
  3. £200 (Aled Tudur Evans, Yr Eglwys Newydd)