(001) Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

(a) Unsain: ‘Suo Gân’, 100 o Ganeuon Gwerin, gol. Meinir Wyn Edwards (Lolfa)

(b) Trefniant i 3 neu fwy o leisiau o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

Gwobrau
  1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £500 (£200 Eryl a Myfanwy Jones, Bodffordd; £200 Er cof am Richard Evans, Nantfadog, Tregaian; £100 Er cof am Olwen Lewis, Caergybi)
  2. £300 (Gwilym a Beti W Williams, Rhyd yr Aeron, Llangefni)
  3. £200 (Er cof am Richard Evans, Nantfadog, Tregaian)