(001) Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

(a) Unsain: ‘Tribannau Morgannwg’, Ffylantin-tŵ [Sain]

(b) Trefniant i 3 neu fwy o leisiau o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst 2018

 

Gwobrau
  1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £500 (Côr Merched Canna)
  2. £300 (Huw Evans, Y Fenni)
  3. £200 (Huw Evans, Y Fenni)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (Word)Folk Songs Entry Form (PDF)