(008) Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

Glannau

Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2017 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.

(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)


 

Gwobrau
  1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
  2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
  3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)