(008) Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

Pontydd Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon copi llawn o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2019. Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sul 4 Awst 2019 yn y Theatr. (Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau
  1. £350 Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn
  2. £250 Clwb Ffermwyr Ifanc Llannefydd
  3. £150 I gofio’r anwylyd Walter Williams gan Ivy, Eleri a’r plant