(004) Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd

Competition complete

Unrhyw ddwy gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.


 

Gwobrau
  1. Cwpan Lady Herbert Lewis i’w ddal am flwyddyn, Medal (Gwilym, Eirianwen, Lois a Non Williams, Tyn Lôn, Caergybi) a £300 (Cwmni Toffoc, Ynys Môn)