(004) Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Unrhyw ddwy gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.


 

Gwobrau
  1. Cwpan Lady Herbert Lewis i’w ddal am flwyddyn, Medal (Er cof am Peter Elias Jones gan ei deulu) a £150 (Elen Rhys, Caerdydd)
  2. 2. £100 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  3. 3. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (Word)Folk Songs Entry Form (PDF)