(009) Grwp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin a lleisiau. Rhoddir pwyslais ar natur draddodiadol y perfformiad.


 


 

Gwobrau
  1. £150 (Lis Williams, Llandegfan)
  2. £100 (Er cof annwyl iawn am Ffion Haf a’r diweddar Elfed Wyn Hughes gan Fflur Mai Hughes, Llangefni)
  3. £50 (Lis Williams, Llandegan)