(003) Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

(a) Unsain: ‘Y Deryn Pur’, Ancient National Airs of Gwent and Morganwg [CAGC]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni


 

Gwobrau
  1. £150
  2. £100
  3. £50 (Owen Saer, Y Tyllgoed)