(003) Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

(a) Unsain: ‘Y Deryn Pur’, Ancient National Airs of Gwent and Morganwg [CAGC]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni


 

Gwobrau
  1. £150
  2. £100
  3. £50 (Owen Saer, Y Tyllgoed)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (Word)Folk Songs Entry Form (PDF)