(003) Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

(a) Unsain: ‘Tiwn Sol-Ffa’, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

 

Gwobrau
  1. £150 (Gwobr Goffa Elfed Lewys)
  2. £100 (Eirwen Lloyd, Y Fflint er cof am ei phriod, Cyril)
  3. £50 (Iwan Williams, Pentreberw)