(002) Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

(a) Unsain: ‘Titrwm-Tatrwm’, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017
 

Gwobrau
  1. Tlws Rhianedd Môn i’w ddal am flwyddyn a £300 (Lil a Brian Evans [Pentraeth gynt] er cof am Robin Evans)
  2. £200 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
  3. £100 (Gweno Parry, Caernarfon er cof am ei phriod Emyr [Siop Carmel gynt] a'i mab Elfyn)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (DOC)Folk Songs Entry Form (PDF)