(002) Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

(a) Unsain: ‘Jail Caerdydd’ (3 phennill) [Swyddfa’r Eisteddfod]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni
 


 

Gwobrau
  1. Tlws Rhianedd Môn i’w ddal am flwyddyn a £300 (Eglwys Gymraeg yr Annibynnwyr, Loveday Street, Birmingham)
  2. £200
  3. £100
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (Word)Folk Songs Entry Form (PDF)