(006) Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed

Competition complete

Naill ai:

(i) ‘Cân y Cathreiniwr’, Caneuon Llafar Gwlad 1 [Swyddfa’r Eisteddfod (Amgueddfa Werin Cymru)]

Neu

(ii) ‘Ffair Henfeddau’, Canu’r Cymry 2 [CAGC]

 

Gwobrau
  1. £60 (Abigail Sara a Cari Grug, Caerdydd)
  2. £30 (Abigail Sara a Cari Grug, Caerdydd)
  3. £20 (Abigail Sara a Cari Grug, Caerdydd)