(006) Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

‘Y Gelynen’, Alawon Gwerin Môn (casgliad cyntaf), tr. Grace Gwyneddon Davies [Swyddfa’r Eisteddfod]
 

Gwobrau
  1. £60 (Richard H. Edwards, Llangwyllog)
  2. £30 (Richard H. Edwards, Llangwyllog)
  3. £20 (Richard H. Edwards, Llangwyllog)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (DOC)Folk Songs Entry Form (PDF)