(006) Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

‘Sianti Gymraeg’, Canu’r Cymry 1 a 2 neu Canu’r Cymry 2 [CAGC]

Gwobrau
  1. £60 (Hogie’r Berfeddwlad)
  2. £30 (Meurig a Nan Williams, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged)
  3. £20 (Meurig a Nan Williams, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged)