(005) Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed

Competition complete

(a) Bechgyn: ‘Pe cawn i hon’ [Swyddfa’r Eisteddfod (Boosey & Hawkes)]
     Merched: ‘Os daw fy nghariad’, Caneuon Traddodiadol y Cymry [Argraffiad diwygiedig] [Gwynn 8403]

(b) Unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.
 

 

 

 

 

Gwobrau
  1. Medal Goffa J. Lloyd Williams (Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru) a £75 (Delyth Medi, Llandaf) Bydd yr enillydd yn cael cyfle i fynychu cynhadledd flynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn Aberystwyth ar 22-23 Medi 2018 ar gost y Gymdeithas, yn ogystal â chael perfformio yn y noson.
  2. £50
  3. £25