(005) Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

Bechgyn: ‘Yr Hen Ŵr Mwyn’ (2), tudalen 122, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]

Merched: ‘Adar Mân y Mynydd’ [Swyddfa’r Eisteddfod]
 

 

 

Gwobrau
  1. Medal Goffa J. Lloyd Williams (Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru) a £75 (Cronfa Jane Williams)
  2. £50 (Mairwenna Lloyd, Y Rhyl, wyres Jane Williams)
  3. £25 (Mairwenna Lloyd, Y Rhyl, wyres Jane Williams)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen gais Alawon Gwerin (Word)Ffurflen gais Alawon Gwerin (PDF)Folk Songs Entry Form (DOC)Folk Songs Entry Form (PDF)