(010) Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. Rhoddir pwyslais ar dechneg, arddull a dehongliad traddodiadol Cymreig.

 
 

 

Gwobrau
  1. Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am flwyddyn a £75 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  2. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  3. £25 (Delwyn Tibbott, Llandaf)