(149) Cystadleuaeth Dweud Stori

Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed.
Cyflwyno stori yn seiliedig ar chwedl neu stori traddodiadol o Gymru (hynafol neu gyfoes). Dylai’r stori apelio at gynulleiddfa gymysg gan ddangos dawn y storïwr i ddiddanu a hoelio sylw’r gynulleidfa. Caniateir defnyddio gwisgoedd a mân gelfi cludadwy os dymunir. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy nag 8 munud.
Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw.
Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. Cynhelir y gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af)


 

Gwobrau
  1. £100 (Wales Environmental Cyf.)
  2. £60 (Arthur a Menna Evans, Yr Wyddgrug)
  3. £40 (Arthur a Menna Evans, Yr Wyddgrug)