(151) Cystadleuaeth Dweud Stori

Dyddiad Cau
 10 Ebrill 2019

Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed.
Cyflwyno stori yn seiliedig ar chwedl neu stori draddodiadol o Gymru (hynafol neu gyfoes). Dylai’r stori apelio at gynulleidfa gymysg gan ddangos dawn y storïwr i ddiddanu a hoelio sylw’r gynulleidfa. Caniateir defnyddio gwisgoedd a mân gelfi cludadwy os dymunir. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy nag 8 munud. Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw. Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Oherwydd amser cyfyngedig ‘cynta’ i’r felin’. Cynhelir y gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af). (Gweler Amod Arbennig 4)

Gwobrau
  1. £100 Maes Carafanau Ty’n Rhos, Pentrefoelas
  2. £60 Maes Carafanau Ty’n Rhos, Pentrefoelas
  3. £40 Maes Carafanau Ty’n Rhos, Pentrefoelas