(153) Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd

Competition complete

Corinthiaid 1, Pennod 13, adnodau 1-13: ‘Cariad’. Caniateir defnyddio fersiwn beibl.net neu Y Beibl Cymraeg Newydd
 

 

Gwobrau
  1. £75 (Eglwys Ebeneser Caerdydd)
  2. £50 (Eglwys Ebeneser Caerdydd)
  3. £25 (Eglwys Ebeneser Caerdydd)