(155) Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

Luc, pennod 24, adnodau 13-35: ‘Ar y ffordd i Emaus’. Caniateir defnyddio fersiwn beibl.net neu Y Beibl Cymraeg Newydd

Gwobrau
  1. £75 Arwel, Bryn, Carys ac Eleri er cof am eu rhieni, Wil a Mari, Peulwys, Glan Conwy
  2. £50 Er cof am Annie Evans, Cyfnod, Y Bala
  3. £25 Arwel, Bryn, Carys ac Eleri er cof am eu rhieni, Wil a Mari, Peulwys, Glan Conwy