(154) Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed

Competition complete

Ioan, Pennod 6, adnodau 1-15: ‘Bwydo’r pum mil’, beibl.net

 

 

Gwobrau
  1. £60 (Ysgol Sul Eglwys y Crwys Caerdydd)
  2. £30 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)
  3. £20 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)