(079) Rhuban Glas Offerynnol o dan 16 oed, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans

Dyddiad Cau
 8 Mehefin 2018

Mae cystadlaethau 80-84 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans gwerth £1,000. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 31 Awst 2018 neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr.

Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu mwy nag unwaith i ennill y gwobrau.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 80-84 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

 

Unigolion o dan 16 oed

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu fwy. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 10 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 80-84 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.


Gwobr: Y Rhuban Glas (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £100 (Ysgol y Gadeirlan, Llandaf) ac ysgoloriaeth gwerth £1,000 (Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans), i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr

Gwobrau
  1. Y Rhuban Glas (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £100 (Ysgol y Gadeirlan, Llandaf) ac ysgoloriaeth gwerth £1,000 (Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans), i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr