(045) Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd

Competition complete

Hunanddewisiad

 

Gwobrau
  1. £75 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)
  2. £50 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)
  3. £25 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)