(045) Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

Hunanddewisiad

Gwobrau
  1. £75 Teulu Pandy Coch, Ysbyty Ifan, er cof annwyl am Gruff ac Anwen Jones-Ellis
  2. £50 Capel Peniel, Deganwy
  3. £25 Capel Peniel, Deganwy