(052) Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2017

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:
‘Ol’ Man River’ (‘’Rhen, Hen Afon’), Showboat, Kern & Hammerstein, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Baritone/Bass [Hal Leonard HL00361074]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Tanzlied des Pierrot’ (‘Tynged pob clown’), Die Tote Stadt, Korngold [Schott]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood
‘Der Vogelfanger bin ich ja’ (‘Fel cipiwr adar rwyf i’n dda’), Die Zauberflöte, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS810100]
Y geiriau Cymraeg gan Pennar Davies
‘In diesen heil’gen Hallen’ (‘O dan y llwyn cysgodol’), Die Zauberflöte, Mozart, Arias for Bass [Schirmer GS810101]
Y geiriau Cymraeg gan Tecwyn Ellis

Oratorio/Offeren:
Unrhyw aria o Meseia [Messiah], Handel (gan gynnwys ariau sydd yn yr atodiad) [Novello NOV 070134 neu Novello NOV 070137]

Rhan B:

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]
‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]
‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]
‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]
‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]
‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]
‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

53. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £150 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

Gwobr Sefydliad Cymru Gogledd America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr gan Sefydliad Cymru Gogledd America i’w (g)alluogi i berfformio yn yr ŵyl yn Milwaukee, Wisconsin penwythnos ddiwedd Awst/ddechrau Medi 2019.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, U.D.A., a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, U.D.A., i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 49-52 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

Gwobrau
  1. £100 (Er cof am Alun Davies, Caerdydd gan Margaret a’r teulu, Penylan, Caerdydd)
  2. £60 (Er cof am Alun Davies, Caerdydd gan Margaret a’r teulu, Penylan, Caerdydd)
  3. £40 (Er cof am Alun Davies, Caerdydd gan Margaret a’r teulu, Penylan, Caerdydd)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (2.87 MB)
‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.44 MB)
‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.95 MB)
‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.33 MB)
‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.04 MB)
‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.56 MB)
Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.68 MB)
Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.53 MB)
Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.68 MB)
Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.77 MB)
Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (2.63 MB)
Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.59 MB)
Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (2.5 MB)
Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.96 MB)
Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.31 MB)
Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’ (Adroddgan)
Download MP3 (2.62 MB)
Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’ (araf)
Download MP3 (4.86 MB)
Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’ (cyflymach)
Download MP3 (4.21 MB)
‘Deh, vieni alla finestra’, (‘O tyred at y ffenest’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS81100
Download MP3 (2.18 MB)
‘I go on my way in the strength of the Lord’ / ‘For the mountains shall depart’ (‘Mi af ar fy ffordd yng nghadernid yr Iôr’ / ‘Y
Download MP3 (3.29 MB)
‘Vous qui faites l’endormie’ (‘Ti sy’n esgus huno’n gynnes’), Faust, Gounod, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Download MP3 (2.8 MB)
‘Gott sei mir gnädig’ (‘Fy Nuw, rho drugaredd’), Sant Paul, Mendelssohn, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061
Download MP3 (5.35 MB)
‘Within this frail crucible of light’ (‘Mewn egwan gylch beunos daena’n wawl’), The rape of Lucretia, Britten, Opera Arias - Bar
Download MP3 (4.58 MB)
‘La vendetta’ (‘Melys ddial!’), Le nozze di Figaro, Mozart
Download MP3 (3.91 MB)
‘The walls are levell’d’ / ‘See the raging flames arise’ (‘Pob mur ddymchwelwyd’ / ‘Gwêl y fflamau’n dod o’r tân’), Joshua, Hand
Download MP3 (4.41 MB)