(039) Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd

Competition complete

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:

Opera:

‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘She alone charmeth my sadness’ (‘Wrth dy draed, hudol unbennes’), Irene, Gounod [Swyddfa’r Eisteddfod (Cramer)]
Y geiriau Cymraeg gan ET Griffiths a T Ifor Rees

‘O, wie will ich triumphiren’ (‘O! mi fyddaf fi mor llawen’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Eri tu che macchiavi’ (‘Pwy ond ti a ddifwynodd yr annwyl un’), Un Ballo in Maschera, Verdi
Y geiriau Cymraeg gan Glyndwr Richards, Operatic Anthology Volume IV: Baritone [Schirmer GS32586]

Oratorio/Offeren:   

‘Revenge, Timotheus cries’ (‘Gan ddial awn i’r gad’), Alexander’s Feast, Handel, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Why do the nations?’ (‘Pam mae’r cenhedloedd?’), Messiah, Handel, Oratorio Anthology Baritone /Bass
[Hal Leonard 00747061]

Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Pro peccatis suae gentis’ (‘Dygodd drosom ein pechodau’), Stabat Mater, Haydn [Faber Music]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘It is enough!’ (‘Digon yw hyn!’) Elijah, Mendelssohn, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams 

 

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: G neu Bb

‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]

‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]                                             

‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion] 

Cân Gymraeg

Unrhyw gân o’r gyfrol I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad] neu Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

40. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 36-39 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Unawd o Rhan A

(b) Unawd o Rhan B

Gwobr:

Medal Goffa David Ellis a £200 (Teulu Ysbylltir er cof am Aeron Gwyn)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Lois Gwyn ac Alaw Aeron er cof am eu hewyrth Aeron Gwyn, Ysbylltir)
  2. £100 (Lois Gwyn ac Alaw Aeron er cof am eu hewyrth Aeron Gwyn, Ysbylltir)
  3. £50 (Lois Gwyn ac Alaw Aeron er cof am eu hewyrth Aeron Gwyn, Ysbylltir)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass (araf)
Download MP3 (3.34 MB)
‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass (cyflym)
Download MP3 (2.61 MB)
‘Pro peccatis suae gentis’ (‘Dygodd drosom ein pechodau’), Stabat Mater, Haydn [Faber Music]
Download MP3 (2.95 MB)
‘She alone charmeth my sadness’ (‘Wrth dy draed, hudol unbennes’), Irene, Gounod [Swyddfa’r Eisteddfod (Cramer)]
Download MP3 (5.97 MB)
‘Revenge, Timotheus cries’ (‘Gan ddial awn i’r gad’), Alexander’s Feast, Handel, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 0
Download MP3 (2.67 MB)
‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.92 MB)
‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.92 MB)
‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.44 MB)
‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.17 MB)
‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.69 MB)
‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
Download MP3 (4.27 MB)
‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.75 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Bb
Download MP3 (3.57 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] G
Download MP3 (3.56 MB)
‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.85 MB)
‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.63 MB)
‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.95 MB)
‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.57 MB)
‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.55 MB)
‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.41 MB)
‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.27 MB)
‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.62 MB)
‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.99 MB)
‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.08 MB)
‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.5 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.07 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.63 MB)
‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.31 MB)
‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.47 MB)
‘Eri tu che macchiavi’ (‘Pwy ond ti a ddifwynodd yr annwyl un’), Un Ballo in Maschera, Verdi
Download MP3 (6.21 MB)
‘It is enough!’ (‘Digon yw hyn!’) Elijah, Mendelssohn
Download MP3 (5.42 MB)
‘O, wie will ich triumphiren’ (‘O! mi fyddaf fi mor llawen’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart
Download MP3 (4.64 MB)
‘Why do the nations?’ (‘Pam mae’r cenhedloedd?’), Messiah, Handel
Download MP3 (3.87 MB)