(043) Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:

Opera:
‘Some Enchanted Evening’ (‘Rhyw hudolus noswaith’), South Pacific, Rogers & Hammerstein, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Baritone / Bass [Hal Leonard HL00361074]
Y geiriau Cymraeg gan T Gwynn Jones
‘If I were a rich man’ (‘Pe bawn i’n gyfoethog’), Fiddler on the Roof, Bock & Harnick, Fiddler on the Roof Vocal Selection [Wise Publications]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Or dove fuggo io mai?’/’A per sempre io ti perdei’ (‘I ble y ffoaf bellach’/’Pe digwyddai i mi dy golli’), I Puritani, Bellini, Arias for Baritone [Schirmer GS810100]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart a Dyfnallt Morgan
‘Aria’r Tywysog Gremin’, Eugene Onegin, Tchaikovsky, Arias for Bass [Schirmer GS810101]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

 

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

 

 

 

Gwobrau
  1. £150 (Sally Hughes, Casnewydd er cof am ei phriod, John Martel Hughes)
  2. £100 (Cynthia Claydon, Sain Ffagan, Caerdydd er cof am Anthea May Jones)
  3. £50 (Sally Hughes, Casnewydd er cof am ei phriod, John Martel Hughes)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass (araf)
Download MP3 (3.34 MB)
‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass (cyflym)
Download MP3 (2.61 MB)
‘Pro peccatis suae gentis’ (‘Dygodd drosom ein pechodau’), Stabat Mater, Haydn [Faber Music]
Download MP3 (2.95 MB)
‘She alone charmeth my sadness’ (‘Wrth dy draed, hudol unbennes’), Irene, Gounod [Swyddfa’r Eisteddfod (Cramer)]
Download MP3 (5.97 MB)
‘Revenge, Timotheus cries’ (‘Gan ddial awn i’r gad’), Alexander’s Feast, Handel, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 0
Download MP3 (2.67 MB)
‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.92 MB)
‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.92 MB)
‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.44 MB)
‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.17 MB)
‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.69 MB)
‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
Download MP3 (4.27 MB)
‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.75 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Bb
Download MP3 (3.57 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] G
Download MP3 (3.56 MB)
‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.85 MB)
‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.63 MB)
‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.95 MB)
‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.57 MB)
‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.55 MB)
‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.41 MB)
‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.27 MB)
‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.62 MB)
‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.99 MB)
‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.08 MB)
‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.5 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.07 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.63 MB)
‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.31 MB)
‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.47 MB)
‘Eri tu che macchiavi’ (‘Pwy ond ti a ddifwynodd yr annwyl un’), Un Ballo in Maschera, Verdi
Download MP3 (6.21 MB)
‘It is enough!’ (‘Digon yw hyn!’) Elijah, Mendelssohn
Download MP3 (5.42 MB)
‘O, wie will ich triumphiren’ (‘O! mi fyddaf fi mor llawen’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart
Download MP3 (4.64 MB)
‘Why do the nations?’ (‘Pam mae’r cenhedloedd?’), Messiah, Handel
Download MP3 (3.87 MB)