(060) Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed

Competition complete

‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert [Swyddfa’r Eisteddfod]
Cyweirnodau: Bb, G ac E
Y geiriau Cymraeg gan J Gwyn Griffiths

 

 

Gwobrau
  1. £60 (Côr Caerdydd)
  2. £30
  3. £20

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert (E Fwyaf)
Download MP3 (8.55 MB)
‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert (G Fwyaf)
Download MP3 (8.05 MB)
‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert (B Fflat)
Download MP3 (7.85 MB)