(059) Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed

Competition complete

‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn]
Cyweirnodau:
Db, B ac Ab                        

 

                  

 

Gwobrau
  1. £60 (Côr Caerdydd)
  2. £30
  3. £20 (Dysgwyr Yr Awr Hapus, Gwesty Pentref, Coryton)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn] (A Fflat)
Download MP3 (5.85 MB)
‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn] (B Fwyaf)
Download MP3 (5.33 MB)
‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn] (D Fflat)
Download MP3 (5.47 MB)