(057) Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed

Competition complete

‘La Violette’ (‘Y Fioledau’), Scarlatti
Cyweirnod:
Bb - 24 Italian Songs & Arias of the 17th & 18th Centuries for medium high voice [Schirmer GS81592]
Eb - 24 Italian Songs & Arias of the 17th & 18th Centuries for medium low voice [Schirmer GS81593]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart                          

 

 

Gwobrau
  1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
  2. £50 (Merched y Wawr Casnewydd a'r Cylch)
  3. £25

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘La Violette’ (‘Y Fioledau’), Scarlatti (B fflat)
Download MP3 (7.3 MB)
‘La Violette’ (‘Y Fioledau’), Scarlatti (E fflat)
Download MP3 (8.62 MB)