(057) Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2019

‘Spring’ (‘Y Gwanwyn’), Otho, Handel [Curwen Archive JC02480] Y geiriau Cymraeg gan Nan Elis Cyweirnodau: D neu E

Gwobrau
  1. £75 Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch
  2. £50 Bleddyn a Maureen Hughes, Llanrwst
  3. £25 Ysgol Sul Mynydd Seion, Abergele