(042) Unawd Lieder / Cân Gelf 19 oed a throsodd

Competition complete

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Die junge Nonne’ (‘Y Lleian Ifanc’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Ständchen’ (‘Nosgan Serch’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Ungeduld’ (‘Y Diamynydd’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Wohin?’ (‘I ble?’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Aus alten Märchen winkt es’ (‘Mae’r Tylwyth Teg yn galw’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

‘Ich grolle nicht’ (‘Ni ffromaf ddim’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan Pennar Davies

‘Mondnacht’ (‘Lloergan’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart 

‘Widmung’ (‘Ymygysegriad’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan Harri Williams

‘The Roadside Fire’ (‘Y tân brigau bach’), Songs of Travel, Vaughan Williams
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

‘Youth and Love’(‘Ieuenctid a Serch’), Songs of Travel, Vaughan Williams
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan 

‘A cradle song’ (‘Hwiangerdd’), A Charm of Lullabies, Benjamin Britten
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), A Charm of Lullabies, Benjamin Britten
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

 

Gwobrau
  1. £100 (Eurfryn a Sian Arwel Davies, Llandegfan)
  2. £60 (Eurfryn a Sian Arwel Davies, Llandegfan)
  3. £40 (Eurfryn a Sian Arwel Davies, Llandegfan)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Aus alten Märchen winkt es’ (‘Mae’r Tylwyth Teg yn galw’), Schumann
Download MP3 (2.64 MB)
‘Die junge Nonne’ (‘Y Lleian Ifanc’), Schubert
Download MP3 (4.71 MB)
‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), Benjamin Britten (araf)
Download MP3 (2.31 MB)
‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), Benjamin Britten (cyflym)
Download MP3 (2.13 MB)
‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), Benjamin Britten
Download MP3 (3.35 MB)
‘Ich grolle nicht’ (‘Ni ffromaf ddim’), Schumann
Download MP3 (1.9 MB)
‘Youth and Love’(‘Ieuenctid a Serch’), Songs of Travel, Vaughan Williams
Download MP3 (3.59 MB)
‘Mondnacht’ (‘Lloergan’), Schumann
Download MP3 (3.26 MB)
‘Ständchen’ (‘Nosgan Serch’), Schubert
Download MP3 (3.8 MB)
‘Ungeduld’ (‘Y Diamynydd’), Schubert
Download MP3 (3.48 MB)
‘Widmung’ (‘Ymygysegriad’), Schumann
Download MP3 (2.31 MB)
‘Wohin?’ (‘I ble?’), Schubert (araf)
Download MP3 (2.62 MB)
‘Wohin?’ (‘I ble?’), Schubert (cyflym)
Download MP3 (2.34 MB)
‘The Roadside Fire’ (‘Y tân brigau bach’), Songs of Travel, Vaughan Williams
Download MP3 (2.51 MB)