(046) Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Faites-lui mes aveux’ (‘Ewch i neges i’r ferch’), Faust, Gounod, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan 

‘Non so più cosa son’ (’Rwyf fel un sydd ar goll’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Voce di donna o d’angelo’ (‘Llais merch neu ryw angyles deg’), La Gioconda, Ponchielli, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Mi voici dans son boudoir’ (‘Yma'n ei hystafell wyf’), Mignon, Ambroise Thomas,
Operatic Anthology Volume II: Mezzo-Soprano & Alto [Schirmer GS32584]
Y geiriau Cymraeg gan T Gwynn Jones

Oratorio/Offeren:  
‘Victorious hero!’ / ‘So rapid thy course is’, (‘Yr arwr pennaf!’ / ‘Mor gyflym yw’th gyrch di’), Judas Maccabeus, Handel [Novello NOV072486]
Y geiriau Cymraeg gan Eifion Lloyd Jones

‘Lord to Thee each night and day’ (‘Dduw ein Tad, bob nos a dydd’), Theodora, Handel [Novello NOV070459]
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

‘Fac me vere tecum flere’ (‘Gwna fi gyda thi’n gyfrannog’) Stabat Mater, Haydn, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747059]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Fac ut portem’ (‘Gad im gofio Ei farwolaeth’), Stabat Mater, Pergolesi, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747059]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Hen Ganiadau 

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]                     

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Darlun fy mam’, John Hughes  [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Cân Gymraeg 

Unrhyw gân o’r gyfrol Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad] neu Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

 

49. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 45-48 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Unawd o Rhan A

(b) Unawd o Rhan B

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Rona Jones, Llanddaniel er cof am ei phriod Clarence Jones) a £150 (Arwyn, Eirian, Emlyn, Kelly, Meilir a Moli, gan ei mam/nain [Iona Stephen Williams] ennill yn Llangefni, 1983)

Gwobr Sefydliad Cymru-America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ychwanegol gan Sefydliad Cymru-Gogledd America i’w (g)alluogi i ymweld â Gogledd America a pherfformio yn ystod gŵyl flynyddol Gogledd America.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, U.D.A., a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, U.D.A., i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 45-48 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 45-48 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.


Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 45-48 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

 

 

Gwobrau
  1. £100 (Iona Gilford, Llanfairpwll)
  2. £60 (Rhoddedig gan William ac Eunice Stephens, Tynlon, Caergybi)
  3. £40 (Rhoddedig gan Iona Stephen Williams, Llynfaes)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (2.87 MB)
‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.44 MB)
‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.95 MB)
‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.33 MB)
‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.04 MB)
‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.56 MB)
Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.68 MB)
Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.53 MB)
Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.68 MB)
Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.77 MB)
Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (2.63 MB)
Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.59 MB)
Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (2.5 MB)
Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.96 MB)
Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.31 MB)
‘Mi voici dans son boudoir’ (‘Yma'n ei hystafell wyf’), Mignon, Ambroise Thomas, Operatic Anthology Volume II: Mezzo-Soprano & A
Download MP3 (3.24 MB)
‘Non so più cosa son’ (’Rwyf fel un sydd ar goll’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for mezzo-soprano
Download MP3 (3.26 MB)
‘Voce di donna o d’angelo’ (‘Llais merch neu ryw angyles deg’), La Gioconda, Ponchielli, Arias for mezzo-soprano
Download MP3 (3.54 MB)
‘Yr arwr pennaf!’ / ‘Mor gyflym yw’th gyrch di’, Judas Maccabeus, Handel
Download MP3 (926.47 KB)
'Dduw ein Tad, bob nos a dydd’, Theodora, Handel
Download MP3 (5.15 MB)
‘Fac ut portem’ (‘Gad im gofio Ei farwolaeth’), Stabat Mater, Pergolesi
Download MP3 (3.31 MB)
Faites-lui mes aveux’ (‘Ewch i neges i’r ferch’), Faust, Gounod, Arias for mezzo-soprano
Download MP3 (3.31 MB)
‘Fac me vere tecum flere’ (‘Gwna fi gyda thi’n gyfrannog’) Stabat Mater, Haydn,
Download MP3 (6.06 MB)