(041) Unawd Mezzo-Soprano / Contralto/ Gwrth-denor 25 oed a throsodd

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘So in Love’ (‘Dros fy mhen’), Kiss Me Kate, Cole Porter, Best of Cole Porter [Faber 05715310910]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Somewhere’ (‘Rhywle’), West Side Story, Leonard Bernstein [Boosey & Hawkes M051514625]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Chacun â son goût’ (‘Pawb at y peth a bo’), Die Fledermaus, Johann Strauss, Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan
‘Weiche, Wotan! Weiche!’ (‘Ildia, Fotan! Ildia’), Das Rheingold, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

 

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Merched y Wawr Cangen Caerdydd)
  2. £100 (Merched y Wawr Cangen Caerdydd)
  3. £50 (Merched y Wawr Cangen Caerdydd)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Près des reparts de Séville’ (‘Draw ger y mur yn Sevilla’), Carmen, Georges Bizet, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Download MP3 (2.36 MB)
‘Voi lo sapete’ (‘Gwyddoch amdano’), Cavalleria Rusticana, Mascagni, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Download MP3 (4.2 MB)
‘Stride la vampa! (‘Gwridog y fflamau’), Il Trovatore, Verdi, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Download MP3 (3.06 MB)
‘Erbarme dich mein Gott’ (‘Tosturia Di, fy Nuw’), St. Matthew Passion, Bach, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard
Download MP3 (6.3 MB)
‘First perish thou, and perish all the world!’ (‘Gwae fo i ti a gwae i’r byd i gyd’), Jephtha, Handel [Novello NOV070128] (araf)
Download MP3 (3.1 MB)
‘First perish thou, and perish all the world!’ (‘Gwae fo i ti a gwae i’r byd i gyd’), Jephtha, Handel [Novello NOV070128] (cyfly
Download MP3 (2.95 MB)
‘Liber scriptus (‘Gwelir llyfr ysgrifenedig’), Messe di Requiem, Verdi, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747
Download MP3 (4.54 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: G
Download MP3 (3.56 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: Bb
Download MP3 (3.57 MB)
‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.17 MB)
‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.85 MB)
‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.92 MB)
‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.92 MB)
‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.75 MB)
‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
Download MP3 (4.27 MB)
‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.44 MB)
‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.69 MB)
‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.63 MB)
‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.95 MB)
‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.57 MB)
‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.55 MB)
‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.41 MB)
‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.27 MB)
‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.62 MB)
‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.99 MB)
‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.08 MB)
‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.5 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.07 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.63 MB)
‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.31 MB)
‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.47 MB)
‘But who may abide the day of His coming?’ (‘Ond pwy a oddefa ddydd Ei ddyfodiad?’), Messiah, Handel
Download MP3 (5.65 MB)
‘My friends, take heed of me’ (Aria Pauline: ‘Fy nghyfeillesau llon’), The Queen of Spades, Tchaikovsky
Download MP3 (6.31 MB)