(045) Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

 ‘Monica’s Waltz’ (‘Walts Monica’), The Medium, Menotti, Arias for soprano [Schirmer GS81097]

Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

‘Vedrai, carino’ (‘Cei weld, fy nghariad), Don Giovanni, Mozart Arias for soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:

'If God be for us', (‘Os Duw sydd drosom’), Meseia, Handel, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Bid the Virtues, bid the Graces', (‘Doed rhinweddau, doed Awenau’), Come ye sons of art, Purcell, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Y geiriau Cymraeg gan Angharad Price

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Hen Ganiadau 

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]                     

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Darlun fy mam’, John Hughes  [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Cân Gymraeg 

Unrhyw gân o’r gyfrol Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad] neu Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

49. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 45-48 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Unawd o Rhan A

(b) Unawd o Rhan B

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Rona Jones, Llanddaniel er cof am ei phriod Clarence Jones) a £150 (Arwyn, Eirian, Emlyn, Kelly, Meilir a Moli, gan ei mam/nain [Iona Stephen Williams] ennill yn Llangefni, 1983)

Gwobr Sefydliad Cymru-America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ychwanegol gan Sefydliad Cymru-Gogledd America i’w (g)alluogi i ymweld â Gogledd America a pherfformio yn ystod gŵyl flynyddol Gogledd America.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, U.D.A., a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, U.D.A., i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 45-48 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 45-48 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.


Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 45-48 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

 

Gwobrau
  1. £100 (Jac a Marian Roberts, Brynsiencyn)
  2. £60 (Jac a Marian Roberts, Brynsiencyn)
  3. £40 (Jac a Marian Roberts, Brynsiencyn)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (2.87 MB)
‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.44 MB)
‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.95 MB)
‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.33 MB)
‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.04 MB)
‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.56 MB)
Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.68 MB)
Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.53 MB)
Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.68 MB)
Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.77 MB)
Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (2.63 MB)
Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.59 MB)
Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (2.5 MB)
Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.96 MB)
Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Download MP3 (3.31 MB)
'Bid the Virtues, bid the Graces', (‘Doed rhinweddau, doed Awenau’), Come ye sons of art, Purcell
Download MP3 (3.81 MB)
'If God be for us', (‘Os Duw sydd drosom’), Meseia, Handel
Download MP3 (6.35 MB)
‘Vedrai, carino’ (‘Cei weld, fy nghariad), Don Giovanni, Mozart
Download MP3 (3.5 MB)
‘Monica’s Waltz’ (‘Walts Monica’), The Medium, Menotti, Arias for soprano
Download MP3 (6.3 MB)