(040) Unawd Soprano 25 oed a throsodd

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘Summertime’ (‘Dyddiau’r Haf’), Porgy and Bess, George Gershwin [Faber Music 0571526039]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Mi Chiamano Mimì’ (‘Fe’m gelwir Mimi’), La Bohème, Puccini, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

 

Gwobrau
  1. £150 (Er cof am Robin Jones)
  2. £100 (Er cof am Robin Jones)
  3. £50 (Er cof am Robin Jones)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Je veux vivre’ (‘Byw’n rhyfeddol’), Roméo et Juliette, Gounod, Arias for soprano [Schirmer GS81097]
Download MP3 (4.28 MB)
‘Porgi, amor’ (‘Crefaf, serch’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for soprano [Schirmer GS81097]
Download MP3 (3.39 MB)
‘Rejoice greatly, O daughter of Zion’ (‘Bydd lon lawen, o ferch annwyl Seion’), Meseia, Handel
Download MP3 (5.29 MB)
‘Domine Deus’ (‘Arglwydd ein Duw’), Gloria, Vivaldi, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Download MP3 (4.49 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: G
Download MP3 (3.56 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: Bb
Download MP3 (3.57 MB)
‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.17 MB)
‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.85 MB)
‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.92 MB)
‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.92 MB)
‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.75 MB)
‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
Download MP3 (4.27 MB)
‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.44 MB)
‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.69 MB)
'Eirlysiau' I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.63 MB)
'Golgotha' (arafach) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.95 MB)
'Golgotha' (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.57 MB)
'Sialens' I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.55 MB)
'Y Gwanwyn' (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.41 MB)
'Y Gwanwyn' (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.27 MB)
'Y Pair' I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
'Araf y Tipia'r Cloc' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.62 MB)
'Cân Herod' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.99 MB)
'Crafangau' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.08 MB)
'Llanrwst' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.5 MB)
'Meibion y Rhyfel' (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.07 MB)
'Meibion y Rhyfel' (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.63 MB)
'Seithug' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.31 MB)
'Y Cofio' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.47 MB)