(040) Unawd Soprano 25 oed a throsodd

Competition complete

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘Summertime’ (‘Dyddiau’r Haf’), Porgy and Bess, George Gershwin [Faber Music 0571526039]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Mi Chiamano Mimì’ (‘Fe’m gelwir Mimi’), La Bohème, Puccini, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

 

Gwobrau
  1. £150 (Er cof am Robin Jones)
  2. £100 (Er cof am Robin Jones)
  3. £50 (Er cof am Robin Jones)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Summertime’ (‘Dyddiau’r Haf’), Porgy and Bess, George Gershwin [Faber Music 0571526039]
Download MP3 (6.01 MB)
‘Mi Chiamano Mimì’ (‘Fe’m gelwir Mimi’), La Bohème, Puccini, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]
Download MP3 (9.2 MB)
Chwi bobloedd rhwygwch fron / Os o wirfodd (Ye people, rend your hearts / If with all your hearts) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (9.22 MB)
Clyw fi, Israel! (Hear ye, Israel!) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (6.3 MB)
Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen (The shall the righteous shine forth) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (2.94 MB)
Gwae iddynt hwy (Woe unto them who forsake him!) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (5.81 MB)
Mi af ar fy ffordd / Y mynyddoedd ciliant hwy (I go on my way / For the mountains shall depart) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (3.29 MB)
Neswch Bobloedd oll, Duw Arglwydd Abraham (Draw near all ye people / Lord God of Abraham) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (9.93 MB)
O gorffwys yn Nuw (O rest in the Lord) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (8.69 MB)
On’d yw Ei air fel y tân (Is not his word like a fire?) Eleias, Mendelssohn
Download MP3 (6.58 MB)