(051) Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:
‘Maria’, West Side Story, Bernstein [Boosey & Hawkes M051514595]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘O wie ängstlich’ (‘O mor ofnus’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart, Arias for Tenor [Schirmer GS810099]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

Oratorio/Offeren:  
Unrhyw aria o Meseia [Messiah], Handel (gan gynnwys ariau sydd yn yr atodiad) [Novello NOV 070134 neu Novello NOV 070137]

Rhan B:

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]
‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]
‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]
‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]
‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]
‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]
‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

53. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £150 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

Gwobr Sefydliad Cymru Gogledd America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr gan Sefydliad Cymru Gogledd America i’w (g)alluogi i berfformio yn yr ŵyl yn Milwaukee, Wisconsin penwythnos ddiwedd Awst/ddechrau Medi 2019.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, U.D.A., a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, U.D.A., i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.


Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 49-52 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

Gwobrau
  1. £100 (Teifryn Rees, Llanelli)
  2. £60 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  3. £40 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Maria’, West Side Story, Bernstein [Boosey & Hawkes M051514595]
Download MP3 (6.68 MB)
‘O wie ängstlich’ (‘O mor ofnus’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart
Download MP3 (4.7 MB)
‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]
Download MP3 (7.97 MB)
‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
Download MP3 (5.56 MB)
‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]
Download MP3 (5.61 MB)
‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
Download MP3 (7.15 MB)
‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]
Download MP3 (7.3 MB)
‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]
Download MP3 (6.01 MB)
‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications] (Araf)
Download MP3 (10.3 MB)
‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]
Download MP3 (9.9 MB)
‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]
Download MP3 (4.7 MB)
‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
Download MP3 (10.99 MB)
‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]
Download MP3 (2.53 MB)
A phreswylydd y nefoedd / Ti a’u drylli (He that dwelleth in heaven / Thou shalt break them) Meseia, Handel
Download MP3 (7.86 MB)
Ac yna llygad y dall agorir / Fe bortha Ef ei braidd (Then shall the eyes of the blind be opened / He shall feed his flock) Mese
Download MP3 (6.98 MB)
Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Cyflym) Meseia, Handel
Download MP3 (8.34 MB)
Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Araf) Meseia, Handel
Download MP3 (9.66 MB)
Fe’i torrwyd Ef... / Ond ni chafodd fod yn enaid coll (He was cut of… / But thou didst not leave his soul in hell) Meseia, Hande
Download MP3 (9 MB)
Gwrandewch, yn feichiog morwyn fydd Tydi sy’n datgan efengyl i Seion (Behold, a virgin shall conceive O thou the tellest…)Meseia
Download MP3 (4.93 MB)
Llonnwch chwi fy mhobl (Comfort ye my people) Meseia, Handel
Download MP3 (8.64 MB)
Mae’n ddirmygedig (He was despised) Meseia, Handel
Download MP3 (8.66 MB)
Mi wn mai byw yw Ef fy mhrynwr (I know that my Redeemer liveth) Meseia, Handel
Download MP3 (6.43 MB)
Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (cyfymach) Meseia, Handel
Download MP3 (6.78 MB)
Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (araf) Meseia, Handel
Download MP3 (7.61 MB)
O dowch a gweld a oes unman yn ofid (Behold and see if there be any sorrow) Meseia, Handel
Download MP3 (3.99 MB)
Os Duw sy drosom, pwy all fod i’n herbyn? (If God be for us, who can be againt us) Meseia, Handel
Download MP3 (6.35 MB)
Pob rhyw bantle (Ev’ry valley) Meseia, Handel
Download MP3 (10.13 MB)
Yr utgorn a gân / Gwrandewch, dirgelwch a ddwedaf i (The trumpet shall sound / Behold, I tell you a mystery) Meseia, Handel
Download MP3 (10.63 MB)